Plan Połączenia z dnia 23 września 2021 r. pomiędzy:

  • Bunge Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kruszwicy, adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228312 - jako spółka przejmująca
  • Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, adres: ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019414, o kapitale zakładowym w wysokości 171.942.378,52 zł, opłaconym w całości - jako spółka przejmowana 1
  • Warsaw Mathematical Institute spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B/VIP., 02-366 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000254952 - jako spółka przejmowana 2


Plan połączenia Bunge Polska - Pobierz Plan

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (Załącznik nr 1) - Pobierz Załącznik

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu spółek (Załącznik nr 2A) - Pobierz Załącznik

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu spółek (Załącznik nr 2B) - Pobierz Załącznik

Projekt zmian do umowy spółki Bunge Polska (Załącznik nr 3) - Pobierz Załącznik

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 sierpnia 2021 r. (Załącznik nr 4A) - Pobierz Załącznik

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 sierpnia 2021 r. (Załącznik nr 4B) - Pobierz Załącznik

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2021 r. wraz z bilansem na ten dzień (Załącznik nr 5A) - Pobierz Załącznik i Bilans

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2021 r. wraz z bilansem na ten dzień (Załącznik nr 5B) - Pobierz Załącznik i Bilans

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2021 r. wraz z bilansem na ten dzień (Załącznik nr 5C) - Pobierz Załącznik i Bilans


Weryfikacja podpisów elektronicznych pod dokumentami może nastąpić za pomocą przeznaczonych do tego programów, np. proCertum Smart Sign.